Tredje gradens stukning av fotled

Fråga:

Hej,

För ca 7v sedan stukade jag foten rejält. Gjort MR så sent som för en dryg vecka sedan som visade följande: Complete tears of the anterior talofibular and the calcaneofibular ligaments. Partial tear of the deep deltoid ligament. Reactive marrow edema at the posterior talus and the medial malleolus. Jag jobbar som Matros på båt i Nordsjön alltså är jag helt beroende av stabila fötter. Skulle du i mitt fall spontant råda till en rekonstruktion av ledbanden eller kan detta bli tillräckligt bra bara med träning. I så fall utan op hur länge skulle du avråda från arbete nu i mitt fall Nordsjön vintertid? Jag hade för en del år sedan ett avslitet korsband i knäet under 2 års tid som föranledde till upprepade vikningar och spräckt menisk innan en rekonstruktion blev aktuell. Detta vill jag INTE behöva genomgå igen, därför ber jag dig om ett uppriktigt svar med tagen hänsyn till mitt krävande yrke. Ett jättetack på förhand!

Svar:

Funktionellt status” är det som i stort sett alltid avgör om kirurgi är lönt eller inte. Man behöver således göra en undersökning med funktionella tester och fler uppgifter om hur foten fungerar för att kunna avgöra en sådan sak, ett fall för bedömning av specialist i ortopedisk kirurgi.