Trött fort vid träning

Fråga:

Vår dotter, 15 år, tränar ishockey 3-4 gånger per vecka och är väldigt vältränad men blir i alla fall helt slut på en gång vid övningarna numera. Det blir helt omöjligt att fortsätta, men återhämtar sig igen efter vila ( -det känns som det trycker över bröstet och svårt att andas ) vid träning. Ska man låta henne fortsätta att träna eller ska man försöka att få henne på någon slags undersökning? Arbets-EKG, lungkontroll e.dyl.

Svar:

Hej!
Trötthet hos tonåringar kan ha många orsaker. För att avgöra vad det beror på behöver man fler uppgifter än vad som framkommer här. ”Trötthet” definieras olika beroende på vem man talar med; Utmattning, sömnighet, muskelsvaghet, snabbhetsminskning, nedsatt kondition o s v, vilket beskriver att fenomenet kan ha en rad olika kvalitéer, vilket kan ge en fingervisning om tänkbar diagnos. Orsaken kan vara t ex överträning, felträning, blodbrist, brist på sömn, hjärtsjukdom, astma, otilräcklig kosthållning et c. För att bestämma vilka kvalitéer tröttheten har och ställa diagnos behövs en undersökning där undersökningsfynden avgör hur man går vidare. Din dotter behöver definitivt konsultera en läkare för detta. Andningssvårigheter och tryck över bröstet skall tas på största allvar tills allvarlig orsak uteslutits. Om man vill träffa en specialistläkare i idrottsmedicin kan man t ex konsultera sådan på mottagningen Idrottsdoktorn. se, där det är lätt att få en snabb tid – bokas enkelt på hemsidan www.idrottsdoktorn.se. Att söka hos sin husläkare är ett annat alternativ.