Tryck över bröstkorgen

Fråga:

Min son är 14 år och en aktiv idrottare (Hockey o Fotboll). Han har under senaste året vid 3-4 tillfällen fått ont / tryck över bröstkorgen. Läkarna har haft olika diagnoser vid samtliga tillfällen, dvs. muskelinflammation, fått en smäll och nu senast ”lungorna räcker inte till”. Besväret senast kom vid ansträngning (match) efter 20 min men försvann efter ca; 2 min vila. Besvären har kommit vid två olika tillfällen när han joggat i lugnt tempo. Hjärtat är kontrollerat via EKG med bra värden.

Svar:

Muskelinflammation ger upprepad smärta om man upprepar samma belastning, d v s är inget som ”kommer och går” från ena dagen till den andra, varför jag inte tror det är rätt diagnos. Den vanligaste orsaken till bröstsmärta är dock av muskulärt ursprung. En typ kallas ibland för intercostal muskulär dystoni, d v s smärta i muskler mellan revbenen (oftast) p g a kramp. Det är helt ofarligt, liksom det som kallas Tietzes sjukdom, en inflammation i leden mellan revben och bröstbenet, som också kan ge liknande symptom. Tyvärr kan man inte helt utesluta hjärtåkomma på den korta beskrivning ni ger, eller med ett vanligt vilo-EKG. För det krävs ett arbetsprov, vilket skall genomföras om man har minsta misstanke om hjärtbesvär.