Ultraljudsbehandling

Fråga:

Jag har en 16-årig dotter som spelar bordtennis och har problem med rygg och arm. Hon får nu hjälp av sjukgymnast med styrketräning. Finns det några negativa effekter eller risker med att komplettera med ultraljudsbehandling?

Svar:

För ultraljudsbehandling finns inte tillräckligt med evidens för att det skall vara försvarbart att använda som behandling.