utförsåkning med ödem/stressfraktur?

Fråga:

Hej! Jag har ett konstaterat benmärgsödem i collum femoris främst medialt. En stressreaktion möjligen stressfraktur i mediala kanten av collum femoris. Kan stavgånga, cykla. Rehabtränar styrka o balans. Har börjat belastningsträna (löpa) och det går tyvärr ej problemfritt. Skadan uppstod i maj. Uppföljande röntgen i dec visar på troligen oförändrad status. Min fråga är: kan jag åka slalom i vinter eller är det ej att rekommendera?

Svar:

Hej!
Nej, jag kan inte rekommendera utförsåkning med en konstaterad och sannolikt inte utläkt fraktur i lårbenshalsen. Enbart en slätröntgenundersökning är oftast otillräckligt för att ge säkerhet i prognosen. För ett närmare besked om hur stabil din fraktur är, jämte prognos, bör man göra en noggrann funktionstest och ta del av aktuella MR-bilder och remissvar från radiologen, t ex hos oss på mottagningen IMES/Idrottsdoktorn.se. Är man ändå osäker kan man komplettera med annan undersökning (t ex skelettscinitigrafi).