Uttrampade fettkuddar

Fråga:

Hej!
Jag springer mycket och har fått problem med mina fötter, främst vänsterfoten. Mortons syndrom, nedsjunkna fotvalv och uttrampade fettkuddar under framfoten. Det gör väldigt ont att springa långt och jag har varit till en fotspecialist. Det stora problemet var fettkuddarna och enligt honom finns inget att göra så hans enda råd till mig var att sluta springa. Är det så? Läker det inte om jag vilar en längre tid. Vad kan jag ha för skydd eller hjälpmedel? Jag vill så gärna springa och dessutom långt. Är anmäld till NY maraton 2011. Sprang en mara den 31 oktober i år. Det kändes men det gick. Hur mycket kan jag belasta och blir det sämre och sämre? Det känns mindre när jag springer i skogen. Är det ok då? Jag fick inga svar mer än sluta spring.

Svar:

Sluta springa” låter uttalat drastiskt för mej som idrottsläkare. Uttrampade fettkuddar under framfoten är synnerligen ovanligt och förekommer i princip enbart efter kraftigt trauma mot området, där ”påsarna” som håller ihop fettet rupturerat. Däremot förekommer det i hälen och kallas så Fat Pad Syndrome – FPS. Fotsulan har två fotvalv, ett främre i anslutning till tårna och ett på insidan. Vanligtvis menar man ”det inre” – mediala fotvalvet – när man talar om nedsjunket. Man måste dock skilja på nedsjunket och lågt. Lågt är naturligt att ha, medan nedsjunket indikerar valvet sjunkit ihop, av belastningsskäl. Orsaken till att jag nämner detta är att de olika tillstånden har väldigt olika behandling. Låga fotvalv behandlar man över huvud taget inte, såvida man inte har stora problem som kan härledas till detta. Behandlingen innehåller bl a avlastning, skoval och modifiering av löpteknik och träning, i förekommande fall. De tillstånd du räknar upp är inte självläkande utan kräver åtgärder.
Jag råder dej till att söka hos idrottsläkare, alt annan ortoped, för second opinion – en ny undersökning – för att vara säker på diagnos och därmed få ordination på vad som är bäst att göra. Att sluta med löpträning är inget bra alternativ.