Vad är normalt?

Fråga:

Jag är 16 år, äter normalt. Väger 59 och är 167 cm lång. Jag tränar måndag-fredag. Jag varierar min träning från dans, boxning till att gymma. Vad är egentligen normalt att träna i min ålder?

Svar:

Vad som är normalt i träningsmängd är en definitionsfråga, inget absolut begrepp. Om du frågar om var gränsen för skadligt och oskadligt kan jag inte heller ge dej ett enkelt svar. Det handlar bl a om 1) dina genetiska förutsättningar, 2) typen av träning och kvalitén i träningen, 3) hur mycket återhämtning du tillägnar dej, 4) hur du tar hand om förslitningar och skador, 5) hur väl tränad du är för det du ägnar dej åt, 6) din kost. ”Normalt” mycket träning kan man alltså inte säga att något är utan att definiera vad man menar med normalt. 
Att du upplever dej må bra av träningen socialt, fysiskt och mentalt, på kort och lång sikt, är det viktigaste med din aktivitet.