Vad betyder citatet från det medicinska utlåtande nedan som handlar om en meniskskada?

Fråga:

Jag skulle gärna få en temporär kommentar till det medicinska utlåtande i citatet nedan med hänsyn till möjligheten att bli fullt återställd som löpare.

”Genomgående ruptur mediala meniskens av bakhorn och posteromediala del når från ytterperiferin genom tibiala och femorala meniskytan och genom innerperiferin. En till högst 2 mm diastas. Intakt lateral menisk liksom korsband, kollateralligament, patellar sena och quadricepssena. Ingen påvisbar femorotibial eller femoropatellär broskreduktion. Ingen hydrops. Ingen vätskefylld bakre bursa eller cysta. Inga benmärgsförändringar undantaget benign förändring i distala femur diafysen.

– Genomgående medial meniskruptur. Annars inget anmärkningsvärt.”

*

Skulle det öka läkningsmöjligheterna att man sprutar stamceller in i ärret till en meniskruptur som redan har blivit reparerad med sutur?

Hälsning,
Björn-Olav Kvidal,
Stockholm

Svar:

Hej Björn-Olav!

”Genomgående skada i den inre meniskens bakre och inre-bakre del som går genom hela menisken. Avståndet mellan rupturens kanter är som mest 2mm. I övrigt utan anmärkning”.

Du vet sedan tidigare att ett textutlåtande inte är hela sanningen vid MR – bilderna förtjänar att granskas av den som beställt undersökningen. Den granskningen kan skilja sig avsevärt från den som görs av röntgenspecialisten.

Stamcellsbehandling är ingen etablerad behandling för meniskrupturer, så vitt jag känner till.

F ö se https://blausen.com/sv/video/meniskruptur/