vad händer med överskottet?

Fråga:

Hej!
Jag är ganska smal och har alltid haft svårt att bygga muskler, antagligen pga att jag äter lite för lite. Jag vill gå upp i vikt både i muskler och fett. Om jag börjar äta mer och energirikare samtidigt som jag tränar som vanligt (styrka på nautilus 2ggr/vecka och kondition 3ggr/vecka), omvandlas överskottet till mest fett eller blir det mest muskler? Om allt blir fett så är jag lite rädd att det ska samla sig på ett enda ställe. Är det större chans att fettet blir mer fördelat på kroppen om man tränar samtidigt som man äter mer?

Svar:

Hej!
Det fett man äter omvandlas till liten del direkt till energi och det mesta lagras i fettvävnaden i underhud och mellan tarmarna. De kolhydrater man äter omvandlas dels till glykogen och lagras i lever och muskulatur, och omvandlas dels till den direkta energiåtgången. Överskott av kolhydrater omvandlas marginellt till fett och mest till energi, dels direkt energi och dels för värmeproduktion. Vill man öka sitt fettförråd behöver man öka fettmängden i kosten och dessutom öka det totala kaloriintaget. Att öka sin muskelmassa kräver att musklerna belastas, dvs tränas på olika sätt. Om man minskar belastningen så minskar också muskelmassan. Att öka kaloriinnehållet enbart ger ingen ökad muskelmassa utan kräves således även träning.

Fettets fördelning är till stor del individuell. En del personer tenderar t ex att fördela sitt fett ffa på bålen medan andra fördelar det mer kring skinkor och lår. Fettfördelningen går inte att påverka med annat än kirurgiska metoder, t ex fettsugning eller reduktionsplastik.

Att träna mer och samtidigt öka kostintaget befrämjar sannolikt muskeltillväxten om det sker på rätt sätt, vilket är det de flesta eftersträvar.