vader??

Fråga:

jag tränar regelbundet styrka och får bra respons både i styrkeökning och kroppshydda, men mina vader växer ej, de ökar i styrka men ej i storlek, vad ska jag göra??

Svar:

För att kunna svara på din fråga behöver jag få veta hur du tränar dina vader just nu, dvs vad som inte fungerar. Generellt kan man säga att vaderna kräver högre belastning och mer träning än t ex biceps. Principen för muskelvolymsträning är att överbelasta muskulaturen på ett kontrollerat sätt, dvs utsätta den för mer belastning och på ett annat sätt än vad den är van vid. Vaderna tillhör gruppen postural muskulatur, vilket innebär att de är vana vid större belastning och med hög repetitionsfrekvens, t ex när vi går, springer och står. De tål således förhållandevis mycket träning.

Om du inte får någon effekt av högrepetitionsträning bör du byta princip till lågrepetitionsträning, t ex 4-6 reps/set. Likaså, om du ligger högt i antal set per träningstillfälle, bör du minska antalet set. Viloperioden mellan träningspassen är också viktig, då många begår misstaget att öka antalet pass/vecka för att få ökad effekt. Det om händer då är att man efter viss tid blir övertränad lokalt och stannar upp i utvecklingen. Man bör heller inte ligga kvar på samma träningsprincip för länge utan byta princip var 3-6 månad för att kunna stimulera optimalt.

Om någon vecka kommer vi att lägga in ett återhämtningstest på sidan där du själv kan kontrollera hur mycket återhämtning just du behöver mellan träningspassen för maximal muskeltillväxt och styrkeökning.