Vätska i knät

Fråga:

Hej, för två veckor sen spelade jag en fotbollsmatch där jag vred knät och hörde en kraftig smäll. Jag har fått vätska i knät och undrar vad som händer om jag inte söker hjälp hos en doktor för att rensa vätskan ur knät? Lär knät bli läkt? Isåfall om vätskan inte rensan från knät finns det risk att knät aldrig läks?

Svar:

Vätskan i knät är inget medicinskt problem i sig. Däremot är det av värde att veta vad väskan består av, blod eller ledvätska (och hur ledvätskan ter sej), vilket påverkar fortsatt handläggande. Det brukar också vara besvärligt att ha vätska i knäleden av mekaniska skäl, varför det har ett terapeutiskt värde att ta bort denna. Vätskan (om det inte handlar om blod) har bildats av ledhinnan för att skydda knät, och är ett tecken på att knät är irriterat, och absorberas av kroppen när irritationen lagts sig. Emellertid kan du ju ha en inre ledskada på brosk, ligament, korsband eller menisker, som behöver tas om hand. Genom en undersökning kan man få veta vad som behöver göras för att läka så snabbt som möjligt samt förhindra att leden förvärras på sikt av en ledskada.