Vätska i vänster vad.

Fråga:

Hej, har börjat löpa kontinuerligt och efter att sprungit inomhus på löpbandet hela vintern så äntligen ut i vår solen. Dock efter ett par rundor på asfalt så fick jag smärta på insidan vänster vad. Och till följd av detta vätska i benet. Ser tydligt en svullnad när man viker ned strumpkanten. Vad kan det bero på?

Svar:

Mest troligt hanldar det om en muskelbristning med efterföljade läkningsprocess, d v s inflammation. Inflammationen gör att området drar åt sig vätska, någon som via tyngdkraften drar vätskan nedåt, vilket ger bensvullnad. 
Bensvullnad med smärta i vaden kan inte heller utan vidare uteslutas bero på djup ventrombos (propp i vadens kärlsystem), vilket är ett allvarligt tillstånd. Eftersom jag vare sig undersökt dig eller vet särskilt mycket om förhållandena kring dina besvär kan jag inte annat än att råda dig till att söka så snart som möjligt för att utesluta detta, i första hand hos din husläkare.