Vila efter överträning

Fråga:

Hur länge brukar man vila vid överträning. Jag vilade ca 40 dagar men det kanske var för lite för att min kropp skulle kunna återhämta sig?

Svar:

Man kan inte utifrån din beskrivning bestämma hur lång rehabiliteringstiden är för ”överträning”. Om man skall vara seriös som doktor behöver man först ställa rätt diagnos. Andra sjukdomstillstånd kan nämligen också orsaka dessa allmänna symtom. Om du drabbats av ”överträning” behöver man därefter bestämma vilken svårighetsgrad det handlar om, d v s om det ”bara” är överträningssymptom eller om du har ett fullt utvecklat överträningssyndrom. Detta avgör förväntad återhämtningslängd och också vilka rehabinsatser som behövs.Vila är ingen bra rehabilitering om man vill bli helt bra. Det krävs bl a omfattande omläggning av träningsrutiner och genomgång av kostintag, genomgång av återhämtningsmöjligheter, samt en noggrann planering för att kunna garantera återgång i aktivitet så snabbt som möjligt. Om detta inte utförs förlängs tiden till utläkning avsevärt och gör återfall tämligen vanligt.
Överträning på olika nivå är inte bara ett stort lidande i sej, utan också en vanlig orsak till skador och att idrottaren avbryter sin karriär.