Vilseledd korsbandsskadad

Fråga:

Hejsan! För drygt tre månader sedan så skadade jag mitt knä under en fotbollsträning. Mitt främre korsband är delvis av och jag har två skador en på den laterala och en på den mediala menisken. Jag undrar ifall ett korsband som är delvis av kan återuppbyggas själv eller ifall det krävs en operation (få ett nytt korsband)?
Ifall det kan återuppbyggas hur lång tid tar det ungefär?
Och är det vanligare att skadade som valt ett liv utan ett främre korsband får artros oftare eller tvärtom att de som fått ett nytt korsband får artros oftare?

Svar:

Man vet inte säkert, trots omfattande och stora studier, om det lönar sej att operera en främre korsbandsskada för att förhindra kommande artros. Orsaken till att operera är att förbättra knäfunktionen, i synnerhet i idrotter som kräver mycket stabilitet, eller om det visar sej att knäfunktionen efter rehab är för låg.
Ett avslitet eller delvis avslitet främre korsband växer inte tillbaks eller återuppbyggs. Funktion och hållfasthet hos själva korsbandet kan man avgöra dels i tester och dels under artroskopi. Vid delskada, liksom vid full ruptur, är det viktigt att rehab sköts så bra som möjligt, vilket skall ske med sjukgymnast/naprapat med särskild utbildning.