Vridit axeln ur led

Fråga:

Vad gör man efter att man har ha vridit axeln ur led? Den har kommit på rätt plats. När kan man rehabträna och hur länge ska man vila?

Svar:

Vid urledvridning av axeln, axelluxation, bör man komma igång med rörelseträning så snart smärtan tillåter, d v s så snart som möjligt. Med fördel lägger man då till antiiflammatoriska läkemedel för att minska svulllnad och smärta så att rörelseträningen kan genomföras. Lätt och långsamt upptrappande ”kuffträning” bör kunna igångsättas när
rörelseträningen går bra och den akuta fasen är över, efter 1-2 veckor beroende på traumats storlek. Detta förutsätter att en kompetent läkare har undersökt och att man upprättat en träningsplan. Träning bör ske via fysioterapeut (sjukgymnast eller naprapat). Största risken med axelluxationer är att axeleden (ledkapseln) blir stel eller att axelleden
blir instabil p g a labrumskada (skada på broskläppen i ledkanten  Med vänliga hälsningar, Dan Leijonwall, specialistläkare, IMES/idrottsdoktorn.se