Yttre ledbandsskada i knä

Fråga:

Hej!, mitt högra knä blir sämre och sämre för varje dag. För fem år sedan konstaterades det att ett ledband var skadat. Man ville inte operera pga waran. Jag har försökt träna upp stadga i knät, men det går åt motsatt håll. Knät är instabilt, jag kan inte lyfta benet och jag har svårt att resa mig. Knät vill vika sig utåt, så först var det krycka, så kryckor och nu rollator. Röntgen säger bara att lätt atros föreligger och man tar ej hänsyn till att jag snart befinner mig i rullstol!! Finns det någonstans någon läkare med kunskap om detta som man kan vända sig till? Jag bor i Kalmarområdet men avstånd är inte ett oöverstigligt problem.

Svar:

Hej Lars!

Ditt problem är instabilitet i knät, sannolikt orsakat av att ett ligament har gått av. Vad man  gör åt en sådan skada är olika från fall till fall, men består ofta i kirurgiskt åtgärd, i synnerhet om sjukgymnastisk åtgärd inte varit tillräckligt eller är omöjligt. Blodförtunnande läkemedel borde inte vara en ”absolut kontraindikation”, då olika alternativ finns nu för tiden.

Eftersom jag inte känner till ditt fall närmare blir mitt råd att du söker för en ”second opinion” hos någon annan vårdgivare, d v s en ortoped med knäkompetens.