Klubbavtal med IMES

Om klubbavtal med IMES/Idrottsdoktorn

Skador och sjukdomar den främsta orsaken till låg prestation och idrottsavbrott. I idrott är skador mycket vanliga, 50% drabbas av skada med idrottsfrånvaro varje år. En del kommer aldrig tillbaks till sin idrott. Skador är den vanligaste orsaken till att aktiva slutar med sin idrott.

I vårt nätverk finns:

– Idrottsläkare
– Idrottsnaprapat
– Idrottspsykolog
– Idrottspedagog
– Coacher

Alla medarbetare har egen idrottserfarenhet, särskild idrottsmedicinsk utbildning och lång erfarenhet. Till oss på IMES/Idrottsdoktorn.se kommer många olika typer av idrottare, varav 60% elit och 40% motionärer.  Vi ger snabbt och enkelt tid när det behövs, online via vår hemsida.

De föreningar/klubbar/lag som har avtal får förtur och har snabb tillgång till idrottsläkare.

Fördel med avtal:

– Snabb kontakt/besökstid
– Snabb rehab när det behövs
– Direktkontakt med den skadades coach/tränare vid behov
– 10% rabatt på besökskostnaden hos idrottsläkare
– Fri tillgång till on-line-råd via mail vid behov
– Möjlighet till idrottsmedicinsk personal på viktiga tävlingar/matcher
– Möjlighet till gruppinfo om skadeförhindrande träning, idrottskost, mental träning m m, samt tillgång till workshops som anordnas av IMES.